ဌာနတော်.jpg

​ဌာနတော် (The Presence)

ကျွန်ုပ်၏အလိုအပ်ဆုံးဟာကိုယ်တော်သာ.jpg

ကျွနု်ပ်၏အလိုအပ်ဆုံးဟာ

ကိုယ်တော်သာ

အနှိုင်းမဲ့သောယေရှု.jpg

အနှိုင်းမဲ့သောယေရှု

ကောင်းကင်ဖခင်.jpg

ကောင်းကင်ဖခင်

(Heavenly Father)

သန့်ရှင်းသောမီး (Susanna Min).jpg

​သန့်ရှင်းသောမီး

ကောင်းကင်တံခါးဖွင့်လှစ်လျက်နေ.jpg

ကောင်းကင်တံခါး ဖွင့်လှစ်လျက်နေ

Rise Up - DUMC.jpg

ထလော့ (Rise Up)

Burn.jpg

​လောင်ကျွမ်းစေပါ

အစဉ်ချီးမွမ်း.jpg

အစဥ်ချီးမွမ်း

သခင့်ရဲ့အနား.jpg

သခင့်ရဲ့အနား

ကျွန်ုပ်၏အရာခပ်သိမ်း.jpg

​ကျွနု်ပ်၏အရာခပ်သိမ်း

သခင့်အတွက်သီချင်း.jpg

သခင့်အတွက်သီချင်း

005 နိုးထမှုမြစ်.jpg

နိုးထမှုမြစ်

လက်တော်ဝယ်.jpg

လက်တော်ဝယ်

ကျွန်ုပ်၏နေရာ.jpg

ကျွန်ုပ်၏နေရာ

တိုး၍နားလည် ထပ်ဆင့်ခံစား.jpg

တိုး၍နားလည်ထပ်ဆင့်ခံစား

ကိုးကွယ်ရာနှလုံးသား.jpg

ကိုးကွယ်ရာနှလုံးသား

ကိုယ်တော်မရှိလျှင်.jpg

ကိုယ်တော်မရှိလျှင်