တေးဆို

SNO၊ ဇမ်နူး၊ ဂျူးလီယက်မောင်

စံပီး

ဝိုင်ယာ

ရတနာဦး

လင်းဒါ၊ ပေတရု၊ ဝိုင်ယာ

ရိန်မိုး

ငါငူး၊ Wire

စံပီး၊ ရိန်မိုး

အောင်ပဏ်း

ဝိုင်ယာ

Fanny

စံပီး၊ ဘေဘီ

L. လွန်းဝါ

ရိန်မိုး၊ ညီထူး၊ ဝိုင်ယာ

 

©2011- 2020 by Myanmar Gospel Songs Lyrics.