တေးဆို

လေးဖြူ

ချစ်ကောင်း

ပိုးဒါလီသိန်းတန်

အငဲ

တာရာ

ထွဏ်းထွဏ်း

ရတနာဦး

ထွဏ်းထွဏ်း

ဟေမာနေဝင်း

လေးဖြူ

ချစ်ကောင်း

တာရာ

လေးလေးဝါး

 

©2011- 2020 by Myanmar Gospel Songs Lyrics.