တေးဆို

ကမ်၊ မီးမီးခဲ၊ ရှဲဖတ်၊ စောဝင်းလွင်၊ အောင်ပဏ်း

ချောစုခင်

မျိုးကြီး

အယ်ထီးကော်

စောဝင်းလွင်

CE Youth

ဖေါနဲမူး

ကိုစု

ကေဂျာနူး

ဖိုးနီ

အောင်ပဏ်း

မီးမီးခဲ

ဘိုးလေ၊ အယ်ဆိုး

ရှဲဖတ်

 

©2011- 2020 by Myanmar Gospel Songs Lyrics.