တေးဆို

ထွဏ်းထွဏ်း

အောင်နိုင်

ရတနာဦး

ထူးအိမ်သင်

အယ်လ်ဇော်လ

မီမီဝင်းဖေ

လလွန်း

ဘိုဘို

လေးလေးဝါး

ထူးအိမ်သင်

ကော့မိုင်

ထွဏ်းထွဏ်း

အယ်လ်ဇော်လ

 

©2011- 2020 by Myanmar Gospel Songs Lyrics.