တေးဆို

​ကန်ဖုန်၊ စုဒင်၊ ဘန်လား၊ မောင်လေး

ဇမ်နူး

​စံပီး

ထန်သောင်, တေဇာ

ဆူဆန်

အောင်မန်း

အောင်ပဏ်း

စံပီး

ရတနာဦး

မုံပီး

ဆုန်သင်းပါရ်

ဖြူဖြူကျော်သိန်း

စောဝင်းလွင်

ဂျွန်သဲ၊ ထန်သောင်၊ ကြိုးကြာ

 

©2011- 2020 by Myanmar Gospel Songs Lyrics.