ငြိမ်းချမ်းခြင်းသခင်.jpg

တေးဆို

​ထွဏ်းထွဏ်း

ရတနာဦး

‌မျိုးကြီး

ညီပုလေး

ဘိုဘို

‌မဒီ

‌ထွဏ်းထွဏ်း

လေးလေးဝါး

ထူးအိမ်သင်

‌ဖိုးဖန်

စောခူဆဲ