ကောင်းသောမြေ.jpg

တေးဆို

စံပီး

ဖြူဖြူကျော်သိန်း

‌စောဝင်းလွင်

ဇမ်နူး

အင်ဗျဲမ်းလ

ဆုန်သင်းပါရ်

‌ယောရှုလေး

‌ချောစုခင်

‌နောနော်

မီးမီးခဲ

‌စောဝင်းလွင်

ဇမ်နူး

အင်ဗျဲမ်းလ

​ကြိုးကြာ