တေးဆို

ထန်သောင်

စောဝင်းလွင်

‌အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်

အောင်မန်း

စံပီး

မီးနို

‌ဆုန်သင်းပါရ်

‌Mမိုး

‌ကိုမန်း

ဖြူဖြူကျော်သိန်း

‌အဇဲ

မုံပီး

ဆလိုင်းမန်းမန်း၊ ပါရ်သဲ

City Church Youth

 

©2011- 2020 by Myanmar Gospel Songs Lyrics.