ချစ်လက်ကမ်း-1.jpg

တေးဆို

မီးမီးခဲ

ထွဏ်းထွဏ်း

‌ချောစုခင်

ဇုံးကိ

ရတနာဦး

ညီပုလေး

အကြင်နာသောမတ်(စ်)

စည်သူလွင်

ကဗျာဘွဲ့မှူး

ညီပုလေး

ဇုံးကိ၊ ရတနာဦး

ရှရဲဆိုင်းမိုင်

ဖိုးဖန်

​သရဖီတင်