ရွက်လွင့်နေဆဲ၁.jpg

တေးဆို

အယ်လ်ဇော်လ​

ဆုန်သင်းပါရ်

လေးလေးဝါး

စောဝင်းလွင်

ရတနာဦး

T. ခမ်းဆိုင်

ခမ်းဘိခ်

စောဝင်းလွင်

ရတနာဦး

အယ်လ်ဇော်လ၊ ချောစုခင်

စံပီး

မိုးမိုးလွင်

အိအိဖြူ

ချောစုခင်